Overslaan en naar de inhoud gaan
FAQ

FAQ

U (of uw organisatie) wilt een mening vragen aan de SONORO Community

Kan ik mijn vragenlijst af laten nemen bij de SONORO community?

Dit zal in de nabije toekomst mogelijk zijn. De SONORO community is een waardevol onderzoeksinstrument dat veel lokale en internationale onderzoekers kan helpen bij het effectief verzamelen van gegevens voor hun onderzoek. Maar ook journalisten en studenten van maatschappelijke organisaties kunnen waardevolle inzichten krijgen vanuit de community. Neem contact met ons op voor meer informatie op info@sonoro.community.

U bent uitgenodigd om lid te worden van de SONORO Community

Wie voert het onderzoek uit?

Dit project is een initiatief van onderzoekers op Curaçao. Klik hier om onze onderzoeksgroep te ontmoeten. De wetenschappelijke begeleiding ligt bij Prof.dr. Rob Alessie van Rijksuniversiteit Groningen.

Wat betekent meedoen?

Ieder jaar vragen we u 4 keer mee te denken over onderwerpen zoals gezondheid en welzijn. Dit kan online via een vragenlijst en duurt 15 minuten. Met uw communitylidnummer en wachtwoord gaat u naar onze speciale webpagina voor de vragenlijsten. U kunt dan direct de vragenlijsten invullen.  Iedereen in uw huishouden die meedoet, krijgt een eigen communitylidnummer en wachtwoord.

U kunt zolang meedoen als u zelf wilt. De SONORO community is opgezet om veranderingen over de tijd te onderzoeken, dus hoe langer u meedoet, hoe beter deze veranderingen kunnen worden gemeten.

Waarom zou ik meedoen?

Om een goed beeld te krijgen van 'alle' Curacaoenaars, is het belangrijk dat alle gekozen huishoudens meedoen. Want alleen dan kan er echt gesproken worden over wat iedereen samen vindt. De SONORO community bestaat uit ongeveer 500 huishoudens. In de community zitten mannen en vrouwen, jonge en oude mensen, families die al generaties lang - of nog maar kort in Curacao wonen, mensen met hoge en mensen met lage inkomens, werkenden en niet-werkenden, gezinnen en alleenstaanden.

U helpt wetenschappers bij hun onderzoek en zorgt ervoor dat de overheid beleid bepaalt op basis van wat er leeft in de samenleving. Een communitymember betekent heel erg veel voor het doen van goed onderzoek, of zoals een onderzoeker het heeft verwoord:

"Iedereen in de community is een bouwsteentje voor het uiteindelijke resultaat. Elk lid zorgt er namelijk voor dat het resultaat van het onderzoek een stukje betrouwbaarder wordt."

Hoe word ik benaderd voor dit onderzoek?

Een enquêteur van SONORO komt bij u langs. U krijgt een folder waarin wij iets over de community en het onderzoek vertellen. De enquêteur legt uit wat de SONORO community inhoudt, en stelt u een aantal vragen over allerlei onderdelen van uw leefsituatie:

  • werk
  • woonomgeving
  • vrijetijdsbesteding, maar ook:
  • gezondheid
  • uw financiële situatie
  • wat u vindt over bepaalde onderwerpen

Op die manier krijgt u een idee welke soort vragen u als lid van de community kunt verwachten. De enquêteur vraagt daarna of u lid wilt worden van de SONORO community.

Hoe komt u aan mijn adres?

De huishoudens die wij vragen om deel te nemen aan de community, selecteren we aselect. Uw adres is gekozen omdat u, met uw huishouden, een belangrijk deel van de Curaçaose bevolking vertegenwoordigt.

Hoeveel tijd kost het om deel te nemen?

Het kost niet veel tijd. Per jaar, ongeveer vier vragenlijsten die een half uur duren. Het voordeel van de vragenlijsten online is dat u zelf bepaalt wanneer u ze wilt invullen. U hebt minstens een week de tijd. Het is ook mogelijk om te stoppen en op een later tijdstip verder te gaan.  

Ben ik niet te oud om deel te nemen?

Om een goed beeld te krijgen van 'alle' inwoners van Curaçao, is het belangrijk dat alle sectoren van de bevolking meedoen. Jongeren, mensen van middelbare leeftijd, maar ook oudere mensen. Ouderen vertegenwoordigen een belangrijk deel van de inwoners van Curaçao. Deelnemen is niet moeilijk. De vragenlijsten zijn eenvoudig en het invullen ervan wijst zich vanzelf. Er zijn veel meerkeuzevragen: u hoeft alleen maar het beste antwoord te kiezen. U kunt nooit een onjuist antwoord geven. Ook niet als u weinig weet over het onderwerp dat wordt onderzocht. We zijn meer geïnteresseerd in wat u denkt dan wat u weet. Als u vast loopt, is de community beheerder telefonisch of per e-mail beschikbaar voor hulp.

Een handicap, ziek of slechtziend?

Dan is het inderdaad moeilijk om een vragenlijst zelf in te vullen. Wat denkt u er van als iemand de vragen telefonisch of persoonlijk bij u thuis zou stellen?

Wat als ik geen computer of internet heb?

Om een goed beeld van de inwoners van Curaçao te krijgen, is het belangrijk dat ook mensen die geen computer of internet hebben, meedoenj. Wat denk u er van als iemand de vragen telefonisch of persoonlijk bij u thuis zou stellen?

U wilt uw privacy beschermen en u bent bang dat uw informatie door derden wordt gebruikt voor marketingdoeleinden?

De SONORO Community houdt zich aan de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens Curaçao. Uw antwoorden worden opgeslagen zonder uw naam en adres. We geven nooit derden toegang tot uw administratieve gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zonder uw toestemming. We gebruiken uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en nooit voor reclame, spam (ongewenste e-mail reclame), telemarketing of andere commerciële doeleinden.

Langere tijd meedoen?

Bij de SONORO Community doen we vier jaar onderzoek naar de inwoners van Curaçao. Daarom hopen we dat u bereid bent om een langere periode mee te doen. Participatie is altijd vrijwillig: als u het echt niet leuk vindt, kunt u altijd meteen stoppen en het kost niets.

U wilt meer weten over het project

Hoe wordt dit project gefinancierd?

Dit project krijgt financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie voor meer informatie: [NWO]

Wie voert het onderzoek uit?

Dit project is een initiatief van onderzoekers op Curaçao. Klik hier om onze onderzoeksgroep te ontmoeten. De wetenschappelijke begeleiding ligt bij Prof.dr. Rob Alessie van Rijksuniversiteit Groningen.

Wat is het doel van het project?

Het SONORO-project streeft ernaar bij te dragen aan de kennis van kleine ontwikkelingseilanden en om de kwaliteit van leven van de inwoners van Curaçao te verbeteren.

Wat zijn de resultaten?

De verzamelde gegevens kunnen door wetenschappers worden gebruikt om gegevens over gezondheids- en financiële problemen in verschillende contexten te vergelijken. Daarnaast kunnen lokale non-profit organisaties en beleidsmakers in staat zijn om bewijsgebaseerde preventieve strategieën en beleid te ontwikkelen, met behulp van gegevens van de community. Ten slotte zal de bevolking inzicht krijgen in hun eigen gezondheids- en financiële problemen, die kunnen worden gebruikt bij het strategisch plannen van een eigen gezondheids- en financiële levensstijl. Door de bevolking te bemachtigen om samen met onderzoekers en lokale organisaties over individuele gezondheidsbeslissingen en financiële besluiten te denken, worden mensen gestimuleerd om in onderzoeksresultaten en samenleving te betrekken. Luisteren naar de mensen, de aandacht voor de werkelijke problemen zal hun vertrouwen in eigen capaciteit versterken. De opgerichte community kan door lokale organisaties worden gehandhaafd nadat het project is uitgevoerd en uitgebreid naar de andere ontwikkelingslanden van het kleine eiland in het Caribisch gebied.

Wanneer begint het project?

In het begin van het jaar 2018 start SONORO een lange termijn studie over het leven in Curaçao door Curaçaose onderzoekers. Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de SONORO community en uw mening te geven. Het doel is om samen goede en slimme ideeën voor het eiland te ontwikkelen.

Hoe wordt u uitgenodigd in de SONORO community?

In de SONORO community nodigen we 500 willekeurig gekozen inwoners van Curacao uit. Samen vertegenwoordigen zij de mening van de inwoners van Curaçao.  

Hoe zit het met privacy?

Alle informatie verkregen uit dit onderzoek wordt op anonieme wijze door SONORO verwerkt. SONORO houdt zich streng aan de geheimhoudingswetgeving. Artikel 5, lid 2, van de statistiek wet verplicht SONORO om alle verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Dezelfde wet geldt voor de interviewers.  

Hoe worden de leden van de SONORO community geïnterviewd?

Elk jaar vragen we de community 4 keer om na te denken over onderwerpen zoals gezondheid en welzijn. Dit kan via een vragenlijst online gedaan worden en duurt 15 minuten. U kunt ook aangeven welke onderwerpen u belangrijk vindt. Deelnemen is interessant en educatief. U ontvangt regelmatig informatie over de resultaten.

Hoe kan ik meedoen?

Als u in de willekeurige selectie wordt opgenomen, zal een interviewer van het SONORO-project u bezoeken. Hij of zij zal het project met u bespreken en u vragen om een enquête af te ronden.